UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE
www.bio-verdura.hr

 Korisnik posjetom www.bio-verdura.hr Internet stranice potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja internetske stranice www.bio-verdura.hr (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a svakim korištenjem internetske stranice www.bio-verdura.hr, korisnik potvrđuje da je u tom trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja te da iste u cijelosti prihvaća. 

1. Definicije

Osobni podatak – svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 

2. Način i svrha korištenja internetske stranice www.bio-verdura.hr

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internetskoj stranici www.bio-verdura.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka BIO VERDURA d.o.o. te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja internetske stranice www.bio-verdura.hr, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost. BIO VERDURA d.o.o. neće biti odgovoran za način korištenja internetske stranice www.bio-verdura.hr, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja internetske stanice www.bio-verdura.hr. 

3. Vrsta podataka koji se prikupljaju 

Prilikom naručivanja bilo koje od usluga BIO VERDURA d.o.o. putem internetske stanice www.bio-verdura.hr, korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Broj telefona 
 3. E-mail adresu 
 4. Druge podatke povezane s upitima ili komentarima, ukoliko to želi

Prilikom prijave na newsletter putem internetske stranice www.bio-verdura.hr korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke: 

 1. Ime i prezime 
 2. E-mail adresu 
 3. Druge podatke povezane s upitima ili komentarima, ukoliko to želi

4. Svrhe prikupljanja podataka

 Prihvaćanjem Uvjeta korištenja, korisnik daje BIO VERDURA d.o.o. izričitu suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom naručivanja bilo koje od usluga ponuđenih od strane BIO VERDURA d.o.o. na internetskoj stranici www.bio-verdura.hr obrađivati u svrhu pružanja zatražene usluge, kao i u druge svrhe povezane s pružanjem zatražene usluge, odnosno radi ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih Uvjeta korištenja. 

BIO VERDURA d.o.o. obrađuje osobne podatke u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga na Internet stranici www.bio-verdura.hr, radi udovoljavanja interesima i potrebama korisnika, informiranja korisnika o postojećim i novim sadržajima, funkcionalnostima i uslugama Bio Verdura d.o.o.. koji bi korisniku mogli biti od interesa te radi upoznavanja Korisnika s proizvodima i uslugama Bio Verdura d.o.o.., kao i s onima povezanih društava i partnera.

Svojom pretplatom na newsletter na internetskoj stranici www.bio-verdura.hr, korisnik daje izričitu privolu da se osobni podaci koje je unio obrađuju u svrhu primanja promotivnih materijala Bio Verdura d.o.o.. te povezanih društava i poslovnih partnera.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu za primanje promotivnih e-poruka (newsletter, obavijesti…) na način da sam isključi navedenu funkcionalnost putem linka na kraju promotivnog newslettera ili putem e-mail adrese info@www.bio-verdura.hr.

5. Prosljeđivanje korisničkih podataka 

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, korisnik daje svoju privolu da Bio Verdura d.o.o.. korisničke podatke 
prikupljene putem internetske stranice www.bio-verdura.hr može prosljeđivati: 

 1. Poslovnim partnerima te zaposlenicima Bio Verdura d.o.o.. koji su uključeni u pružanje usluge temeljem 
  korisničkog upita/zahtjeva
 2. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu internetske stranice www.bio-verdura.hr ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti
 3. Trećim stranama koje sudjeluju u promotivnim aktivnostima Bio Verdura d.o.o..
 4. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza 
 5. Kao odgovor na žalbu da je došlo do povrede Općih uvjeta korištenja Bio Verdura d.o.o.. usluga 

 

6. "Kolačići" (Cookies) 

Bio Verdura d.o.o.. pridržava pravo korištenja ˝kolačića˝ (cookies) na internetskoj stranici www.bio-verdura.hr.

Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao anonimni individualni identifikatori korisnika, na način da ga internetska stranica www.bio-verdura.hr koju korisnik posjećuje šalje njegovom pregledniku.

Kolačići se pohranjuju na računalu korisnika i služe za bilježenje informacija o prethodnim posjetama internetskoj stranici www.bio-verdura.hr. Kolačić ne sadrži osobne podatke korisnika, već omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje je korisnik prethodno priopćio prilikom pristupa i korištenja internetske stranice www.bio-verdura.hr.

Korisnik je ovlašten zabraniti primanje kolačića s internetske stranice www.bio-verdura.hr na način da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izabere tu mogućnost.

Bio Verdura d.o.o. koristi kolačiće (cookies) kao alat za automatsko prikupljanje podataka o vrsti preglednika i adresi internetskog protokola korisnika koji posjećuje stranicu. Prikupljeni podaci koriste se u svrhu optimizacije web stranice te identifikacije pri sljedećem posjetu. Stranice Bio Verdura d.o.o..a služe se Google Analytics statistikom.

Pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics.

7. Razdoblje pohrane korisničkih podataka 

Bio Verdura d.o.o. će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje svrhe u koju su prikupljeni. 

8. Tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka 

Bio Verdura d.o.o. prikupljene osobne podatke pohranjuje u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjuje odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bi osobne podatke zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja te da bi osigurali da se osobni podaci koriste u skladu sa svrhom obrade.

 

9. Izmjene Uvjeta korištenja

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se 
način primjenjivati Zakon o zaštiti osobnih podataka, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti podataka te drugi relevantni akti.

Bio Verdura d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno 
obaviješten putem Bio Verdura d.o.o. internetske stranice ili na drugi primjeren način.

Za sva pitanja, komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom o Privatnosti možete nam se obratiti na: bio-verdura@bio-verdura.hr

 

 

TOP